Избрани откъси от Летописната книга на ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ ще бъдат дигитализирани

Проектът е част от изявите, посветени на 140-годишния юбилей на Гимназията. Той ще бъде реализиран с активното съдействие на Общинска библиотека „Искра“, която разполага с нужната за целта специализирана техника.     

Стартирането му стана възможно след среща на ръководителите на двете институции – Румена Петрова, директор на ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Теодора Георгиева, директор на Общинска библиотека „Искра“.

В началния етап на проекта, в чиято реализация участват учителите по български език и литература Стела Томова и Валентина Койчева, се включиха ученици от 8в, 9а и 9в клас, които имаха възможността да участват пряко в дигитализирането.

Под ръководството на Светлана Колева и Екатерина Трендафилова те сканираха отделни страници от ценния документ и станаха свидетели на преобразуването на сканираните страници в различни формати.

По време на срещата Светлана Колева запозна учениците с отделите в библиотеката и с начините за ползване на дигиталните й ресурси.

На финала на посещението в Общинска библиотека „Искра“, като жест към хората на духа, Виктория Паскова от 9а клас представи последната прочетена от нея книга.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram