Избирателната активност към 10 ч.

0
2048
Парламентарни избори 2021#

Към 10.00 ч. тази сутрин избирателната активност в Старозагорска област е 9.03 процента. Най-много към този момент са упражнилите право на глас в община Гурково – 15.16 процента или 712 души. Ето и данните за останалите общини:
Община Стара Загора – гласували 13 215 души, 9.4%.
Община Казанлък – гласували 4842 души, 7.43%
Община Чирпан – гласували 1202 души, 6.79%
Община Раднево – гласували 2495 души, 9.34%.
Община Братя Даскалови – гласували 493 души, 8.36%.
Община Гълъбово – гласували 1404 души, 13.84%
Община Павел баня – гласували 1192 души, 8.71%.
Община Мъглиж – гласували 833 души, 8.67%.
Община Опан – гласували 292 души, 13.79%.
Община Николаево – гласували 433 души, 11.84%.
Общият брой на избирателните секции в Старозагорска област е 504. Броят на избирателите по списък е 289 167 души. Най-много имащи право на глас по списък има в община Стара Загора – 140 513.

реклама