Земеделската земя. Къде е най-скъпа в региона.

0
6

 Най-скъпо се продава земеделска земя за декар в община Опан 949лв. 521 лв. за декар се е търгувала земеделската земя  в казанлъшко. 713 лева за декар  са цените за декар при сключени сделки в мъглижко. 

Ето как изглежда статистиката за последните години

Средни цени на сделките със земеделска земя в област Стара Загора по общини през периода 2010 – 2018 година

Лв./дка

Област

   Общини

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Общо за област Стара Загора 231 281 380 487 441 576 657 783 795
   Братя Даскалови 208 301 308 298 419 585 642 898 842
   Гурково 240 281 285 591
   Гълъбово 197 248 434 314 402 448 718 568 756
   Казанлък 246 288 385 327 550 338 521
   Мъглиж 273 269 289 425 280 295 141 400 713
   Николаево 259 312 295 166 593
   Опан 298 369 435 833 496 664 649 816 949
   Павел баня 180 238 236 430 340 316 370 453 432
   Раднево 206 232 419 342 486 444 604 767 757
   Стара Загора 245 296 377 459 656 719 680 865 846
   Чирпан 224 256 363 437 541 628 823 763 766

            През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Стара Загора достига 795 лв., което е с 1.5% повече в сравнение с 2017 година . Спрямо средната стойност за страната (941 лв./дка) през 2018 г., средната цена на един декар земеделска земя в област Стара Загора е по-ниска с 15.5%.

Коментари от Фейсбук