Здравните инспектори тръгват на проверки от утре във връзка с пълната забрана за тютюнопушенето на обществени места

0
2

От утре, 01.06.2012 г. здравните инспектори от РЗИ – Стара Загора започват проверки на територията на цялата област по спазване разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на закона за здравето, регламентиращи пълната забрана на тютюнопушенето на закритите обществени и работни места, както и на някои открити обществени места – прилежащите терени и тротоари на детски и учебни заведения, ученически общежития и местата за предоставяне на социални услуги за деца, площадките за игра, места, където са организирани мероприятия за деца и ученици, спортните обекти, летните кина и театри по време на спортни и културни прояви.

Целта на РЗИ – Стара Загора е не само осъществяване на контрол, но и провеждане на разяснителна дейност за институциите, обектите с обществено предназначение и цялата общественост.

Здравните инспектори ще разпространяват флаери с информация за разпоредбите на закона, санкциите при неспазването им и вредните последици от тютюнопушенето.

По повод 01.06. – Ден на детето първите проверки ще обхванат откритите обществени места, където е

въведена пълна забрана на тютюнопушенето с цел ограничаване на вредата, която пасивното тютюнопушене причинява на детското здраве.

Резултатите от проверките ще се публикуват на сайта на РЗИ – Стара Загора.

 

Коментари от Фейсбук