Заседава Областният щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия

0
6

Днес ще заседава Областния щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия. Готовността на общините от Старозагорска област за действие при усложнени зимни условия ще бъде изяснена на заседанието, което се свиква от Областния управител Живка Аладжова от 10.00 ч. В него ще участват членовете на Областния щаб, кметовете (заместник-кметовете) на общини и експертите по отбранително-мобилизационна подготовка и защита на населението.
Една от основните задачи на Областния съвет по сигурността и Щаба за изпълнение на Плана за защита при бедствия е провеждане на регионалната политика по планиране и подготовка за отбрана, осигуряване спазването на обществения ред, сигурността и защитата на населението в областта при кризисни ситуации.

Коментари от Фейсбук