Започнахме трудно, ще завършим успешно

0
2

Асфалтираме във всички села, правим нов облик на центъра и околовръстното в града, през 2019 г. община Павел баня ще разполага с възможно най-високия си бюджет, казва още Шендоан ХАЛИТ, председател на Общински съвет-Павел баня

– Г-н Халит, кои са приоритетите, залегнали в проекта за бюджет на община Павел баня?

– Приемането на бюджета на община Павел баня е най-важната точка от дневния ред на заседанието на Общинския съвет на 31 януари. Тогава ще направим и отчета за работата на Общинския съвет за предходните 6 месеца, ще приемем и общинския план за младежта за 2019 г., програмата за развитие на туризма на територията на общината, касаеща пряко и главно центъра на Павел баня, изменения и допълнения на наредбата за местни данъци и такси, продажби, процедури по прекратяване и др.

За мен бюджетът за 2019 г. е следствие на бюджета от предходната 2018 г., при изготвянето на който приходната част, с решение на Общинския съвет, бе увеличена с близо половин милион лева. Бяха включени много обекти към инвестиционната програма, а притеснението на администрацията беше откъде ще намерим тези пари. В края на годината стана ясно, че увеличението, предвидено с решение на Общинския съвет, е преизпълнено и приходната част е увеличена с 900 000 лв. – от продажба на общински терени, имоти и др. Въпреки реализираните приходи за изпълнение на бюджет 2018 г. много от обектите, да не кажа на 80%, от инвестиционната програма, не бяха изпълнени от кмета на общината. През 2019 г. всички те са планирани и мога да твърдя, че

имаме най-сериозния проект за бюджет

през мандата. Средствата, с които община Павел баня ще разполага през 2019 г., са 13.3 млн. лв. От тях близо 8 млн. са за делегирани от държавата дейности, предвидили сме средства за всички дейности. За образование те са близо 5.5 млн. лв., с около 700 000 лв. повече. Инвестиционна ни програма е в размер на 2.365 млн. лв. – за първи път с такива размери и обхват по всички населени места на територията на общината.

Това е най-високият бюджет през всички години на община Павел баня. За първи път имаме преходен остатък, в размер на 2 млн. лв., които ще бъдат реализиране през 2019 г.

– Кои конкретни проекти предстои да изпълните?

– През 2019 г. ще реализираме спечеления в края на миналата година проект на стойност 5.5 млн. лв. за подмяна на водопроводната мрежа в 4 населени места, като в две от тях – Горно Сахране и Долно Сахране, ще бъдат изцяло подменени, а в Асен и Скобелево – частично подменени. Предвидили сме сериозно перо за промяна облика на централната градска част на Павел баня с

асфалтиране на всяка улица, направа на ново кръгово движение в града

асфалтиране на дългата улица „Роза“, която е основен проблем за трафика. Тя ще се превърне в околовръстен път. Предвидени са 400 000 лв. за цялостно асфалтиране, очакваме трафикът на тежкотоварни автомобили да бъде поет от този участък. Павел баня не е сезонен, а целогодишен курорт и жителите и гостите заслужават да се чувстват като в съвременен курорт.

Във всяко населено място на община Павел баня, според големината на населението и нуждите, сме предвидили асфалтиране на стойност от 40 000 до 90 000 лв. В западната част почти няма населено място, където общинската пътна мрежа, свързваща населеното място и подбалакския път I-6 да не е изцяло асфалтирана – Търничене, Осетеново, Александрово, Тъжа, Габарево, почти всяко село е свързано с нова пътна настилка с подбалканската линия. Най-осезаемо сега

ще се промени североизточната част

на общината – селата Долно и Горно Сахране, Асен и Скобелево, където общинският път ще бъде изцяло асфалтиран и целият поток от населените места ще бъде свързан с главния подбалкански път I-6.

Сериозен проблем на Община Павел баня е организацията по сметосъбирането и сметоизвозването. Има много оплаквания от дейността и в тази връзка една от точките на предстоящата сесия е приемане на решение на Общинския съвет за кандидатстване пред ПУДОС за отпускане на безлихвен заем. С него ще закупим нова сметосъбирачка и съдове за смет. Надяваме се кметът на общината да направи добра организация за сметосъбиране и сметоизвозване.

Ние сме и социална община, финансираме, например, всички пенсионерски клубове на територията на общината. Това продължава. Пътуването на ученици и пенсионери по общинската транспортна схема с 50% намаление също е звено и разходно перо, което продължава.

Имаме богата културна и спортна програма, през летните и есенни месеци провеждаме редица празници – на розата, на минералната вода. Осигурено е финансирането на Общински ФТА „Детелини“, който отбелязва 30 години от създаването си.

– Планирате ли увеличение на местните данъци и такси? 

– Служителите на общината в отдел „Местни данъци и такси“ показват добро взаимодействие с гражданите, събираемостта на данъците е над 85%, което в сравнение с други общини е 6 минус.

В Закона за местните данъци и такси има промяна с решение на управляващото мнозинство на НС, в сила от 1 януари т.г., и няма как да не променим общинската наредба. Павел баня е курорт с национално значение и за града има специфика. Всеки от съсобствениците на имота може да плати цената на данъка за целия имот. Друга промяна, която ще се отрази на жителите на града, е, че досега размерът бе 1 на 1000 от данъчната оценка на недвижимия имот, а сега на база закона минималната ставка е 5 на 1000 върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Промяната ще се усети

от жителите на града. Промяната на данък МПС е съобразена отново със закона, ще се отрази на по-мощните стари автомобили. По-новите коли ще са привилегировани, а по-старите с малка кубатура ще остават на досегашните ставки.

– Каква е оценката Ви за работата на Общинския съвет?

– Общинският съвет е от 17 членове от различни партии и групи. В по-голямата си част колегите осъзнават своята отговорност, че са избрани за осъществяване на публична дейност. В началото на мандата имахме разногласия с общинската администрация, но през последните 2-3 години няма такива. Общинският съвет е на висотата на своите ангажименти и отговорност за работа за жителите на общината. Няма нито едно неприето предложение, направено от кмета на общината. Ако има проблем в изпълнението, не е по вина на Общинския съвет. Започнахме трудно, но ще завършим успешно, от гледна точка на осъзнаване на отговорностите, че всеки е избран да бъде полезен на жителите на община Павел баня.

За мен един от значимите успехи е, че

успях да намеря баланса между различните политически групи

общински съветници и ръководството на администрацията за постигане на диалог, а след това и конкретни задачи и решения, които, надявам се, с общи усилия да превърнем в реалност. Смятам, че ролята на председателя е да обединява и в градивна посока да реализира всички тези желания на хората. Очакванията на обществото растат с всеки изминал ден, това е напълно нормално. А нашата дейност и работа е с поведението си, с работата си, максимално да отговаряме на очакванията и желанията на обществото.

– Усеща ли се, че сме в година на избори?

– Няма как да не се усеща, но смея да твърдя, че е в рамките на нормалното и допустимото. И това е следствие на осъзнатата отговорност на колегите общински съветници. Изборите са си избори, но задълженията и отговорностите към обществото остават. Независимо кой какъв ще е в следващия мандат и кой ще продължи да се занимава с политика, трябва да бъде единствено и само в името на хората и реализирането на добри политики за подобряване живота и условията на жителите на територията на община Павел баня.

НБП, Дима ТОНЕВА

Коментари от Фейсбук