Жители от Горно Черковище и Средногорово се страхуват от ново преливане на река Гюрля

0
6

Пламен Караджов пита кмета на Казанлък: Спазени ли са изискванията на Закона

Има ли заповед  на кмета на Казанлък Галина Стоянова, съгласно изискванията на закона за водите за река Гюрля, която преля  коритото си в началото на м. юни и наводни къщи и терени в селата Горно Черковище и Средногорово? – този въпрос задава председателят на Групата съветници на БСП Пламен Караджов във връзка с тревогите на засегнатите от инцидента лица от двете села.

Съветниците на левицата се срещнаха с жители, търсещи решения на проблемите,  за които кметовете им превантивно е трябвало да осигурят. „При следващи интензивни и обилни дъждове  кой ще носи отговорност, когато  само при критични ситуации се чистят коритата, когато дейностите се извършват на парче”, коментираха собственици на наводнени къщи с безпокойство. Те се обърнаха към съветниците на левицата да потърсят отговорите от местната власт на въпросите:

  1. Имали протокол от оглед на Община Казанлък и кмета  на съответно на село –  Средногорово и Горно Черковище, за състоянието на речните легла в границите на двете населени места за 2017г., 2018г.  и 2019г.? Имали Ваша заповед, в която се определят участъци от реката, чиято проводимост е намалена по причини, изискващи дейности по чл.140 ал.3 от Закона за водите за 2017г., 2018г. и 2019г.?
  2. Има ли констативен  протокол и програма за планово почистване на речните участъци на р. Гюрля на Междуведомствената комисия към Община Казанлък за 2018г. и 2019г.? Одобрена ли е такава програма от кмета на Община Казанлък за 2018г. и 2019г.?

3.Какви мерки са взети през тези години и какви видове дейности са предприети за почистването  от дървета, дънери, храсти, наноси и укрепването на речното корито на  р. Гюрля? Провеждани ли са обществени поръчки за избор на изпълнител за изпълнение на програмата за почистване на участъците на речното корито в с. Средногорово и с. Горно Черковище през 2018г. и 2019г.?

  1. Ако има извършени някакви дейности по почистване на речното корито през 2018г. и 2019 г., моля да ми бъде предоставено копие от протоколите за приемане на почистените участъци на Междуведомствената комисия към Община Казанлък?

Председателят на Групата съветници Пламен Караджов очаква отговорите на кмета на Казанлък  на заседанието на местния парламент през м. юни.

Коментари от Фейсбук