Ето неистинските документи, съставени от Борис Кърчев, кандидата за депутат от ГЕРБ

0
13

Добавяне на текст в договор, липса на нотариална заверка на същия, наличие на протокол и други контракти, подписани от хора без легитимна власт към момента на парафирането, са само част от усилията на бившите вече съдружници и съуправители на бившия кабелен оператор в казанлъшко „Би Би Си Кейбъл“ ООД да бъдат създадени неистински  документи, вероятно, за да бъде подведена съдебната власт.

Преправянето на документите по време на целия съдебен процес, в който ищец е СД „Вис виталис – Самарски и сие“, се прави явно с една – единствена цел: да бъде обслужена защитата пред съда на дружеството с управители Борис Кърчев /настоящ кандидат за депутат от ГЕРБ, на снимката горе/, Бойко Байчев и Стоян Стоянов.

Делото е заведено, тъй като кабелният оператор спира без каквото и да било предупреждение излъчването на местния телевизионен канал Пресс ТВ през лятото на 2015г., година и половина преди изтичането на договора. Едностранното нарушаване на този договор от страна на „Би Би Си Кейбъл“ ООД е атакувано в съда от СД „Вис виталис – Самарски и сие“, собственик на Пресс ТВ.

В хода на процеса се установява, че „Би Би Си Кейбъл“ ООД е прехвърлило собствеността на кабелната си мрежа на друга фирма и така се поставило във виновна невъзможност да изпълнява договора.

Преди сделката с продажбата на кабелната мрежа обаче има поредица от интересни обстоятелства. Самото „прехвърляне“ също се оказва без логика и придружено от куп маневри.

В интерес на обективността е необходимо да се направят някои уточнения:

-Би Би Си Кейбъл ООД е регистрирано на 13 май 2008 г., с управители Борис Кърчев и Стоян Стоянов

26 февруари 2015г. ООД –то вече е с трима управители: Борис Кърчев, Стоян Стоянов, Бойко Байчев. Дружеството се представлява от тримата заедно, за всеки акт се изискват подписите и на тримата заедно /!/

9 октомври 2015г. тримата прехвърлят дяловете си от ООД-то на други свои фирми и на един от по-дребните в съдружието Георги Христов. Би Би Си Кейбъл ООД е преобразувано в Би Би Си Кейбъл ЕООД с едноличен собственик Георги Вълчев Христов

Би Би Си Кейбъл ООД сключва договор на 19 май 2015г. с „ИНТЕРНЕТ ГРУП“ ЕООД за покупко-продажба на електронно-съобщителна мрежа. Близо 35 км подземна и надземна мрежа е прехвърлена като собственост от Би Би Си Кейбъл ООД с подписите на тримата управители: Кърчев, Стоянов и Байчев, нотариално заварени от нотариус Елка Тенчева, на „ИНТЕРНЕТ ГРУП“ ЕООД с представляващ Петър Атанасов Гицов. Според този договор мрежата е продадена.

Именно този документ е представен на 12 октомври 2016г. от адвокат Яна Иванова, защитник на Би Би Си Кейбъл ООД , по изпълнително дело, заведено от СД „Вис виталис – Самарски и сие“ заради спряната Пресс ТВ и начислената неустойка по неспазения от Кърчев и съдружници договор за излъчване. В него има чл.7 със следния текст „Владението и реалното ползване върху ЕСМ /електронно-съобщителната мрежа/ се предава с подписване на Приемо-предавателен протокол за това“.

%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-121016-1-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82

%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-121016-2-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82

%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-121016-3-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82

 

 

 

 

 

 

 

Такъв протокол обаче към въпросния договор няма. Има „Приемо-предавателен протокол от 5 юни 2015 г. за встъпване във владение на ЕСМ, включваща следните допълнителни компоненти: …тук се изброяват модулатори, рейка, сървърна система и други, общо 35 компонента наземна техника от т.нар. излъчваща апаратна! Няма схема, нито компоненти от близо 6-тте хиляди метра надземна мрежа и още 29 499 м подземна мрежа, както гласи чл.1 от Договора.

Най-изненадващото в този Протокол е подписът на Борис Кърчев. Единствено Кърчев се е подписал за продавача, макар вече да стана ясно, че само тримата и заедно Кърчев, Байчев и Стоянов към този момент представляват  Би Би Си Кейбъл ООД и само тримата и заедно могат да се подписват!

%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5

 

 

 

 

 

 

 

Защо Кърчев си е позволил да се подписва зад гърба на съдружниците си, след като сам той е нелегитимно лице и не може да представлява продавача? Версиите са няколко, но този документ явно е неистински по нормите на българското право.

Още по-интересно става, защото на 7 април 2016г. в хода на арбитражно дело адвокат Евгени Милушев, представляващ Би Би Си Кейбъл ООД, представя пред съдебния състав копие от Договор за покупко-продажба на електронно-съобщителна мрежа с дата 19 май 2015г. от Би Би Си Кейбъл ООД на „ИНТЕРНЕТ ГРУП“ ЕООД.

На пръв поглед това наистина е копие на Договора, но при внимателно вглеждане се установява, че не е съвсем така. При сравнение разликите с Договора, предоставен и подписан от адв. Яна Иванов, на 12 октомври 2016 г. са фрапиращи.

Подписите на тримата Кърчев, Байчев и Стоянов нямат нотариална заверка, както изисква закона. Копието е заверено само с „Вярно с оригинала“ с подписа на адвокат Милушев.

Изумително е, че в това копие на Договора странно се появява добавка!!! Към чл.7 е добавена ал.2!!!

Текстът й гласи: „Продавачът си запазва правото на ползване върху електронно-съобщителна мрежа /ЕСМ/, предмет на настоящия договор, за срок 31 декември 2018г.“

%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d1%84%d0%b0%d0%bb%d1%88-1-1-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82

%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d1%84%d0%b0%d0%bb%d1%88-1-2-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82

%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d1%84%d0%b0%d0%bb%d1%88-1-4

 

 

 

 

 

 

Тоест хем  Би Би Си Кейбъл ООД  продава мрежата на „ИНТЕРНЕТ ГРУП“ ЕООД, хем си запазва правото да я ползва още три години напред!?

Възниква и резонният въпрос: Защо му е притрябвало на Борис Кърчев да подписва сам, без да има право на това, онзи документ, наречен Приемо-предавателен протокол, ако мрежата ще бъде предадена на новия собственик чак в края на 2018 г.? Невероятно, но факт!

Според съда договорът е преправен, за нуждите на ответника по делото – Би Би Си Кейбъл ООД.

Прелюбопитно става и когато се разгърне един друг договор от 11 юни 2015г., този между Би Би Си Кейбъл ЕООД /!/ и Булсатком ЕАД за постоянна поддръжка и обновяване на същата тази мрежа. За него следва да се отдели специално време и статия.

%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b0-11-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2015-%d1%81-%d0%b5%d0%be%d0%be%d0%b4-%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%bb%d1%81%d0%b0

 

 

 

 

Става ясно, че с действията си Борис Кърчев, Бойко Байчев и Стоян Стоянов са преправяли съдържанието на частен документ – Договора от 19 май 2015г. и са го употребили с представяне по арбитражно дело, за да докажат съществуването на право на тяхното дружество  Би Би Си Кейбъл ООД, с които действия вероятно са осъществили престъпен състав.

Отделно сам Борис Кърчев е съставил и употребил неистински частен документ: „Приемо-предавателен протокол….“ от 5 юни 2015г. по Договора от 19 май същата година, за да докаже, че не съществува някое право, а именно, че вещите, описани в него са продадени и са собственост на „ИНТЕРНЕТ ГРУП“ ЕООД.

Действия, заслужаващи вниманието на Прокуратурата.

Свързани публикации:

ВАСИЛ САМАРСКИ: ТАМ, КЪДЕТО СВЪРШВА ИСТИНАТА И ДОКУМЕНТИТЕ, БИТУВАТ КЛЕВЕТИТЕ

ГЕРБ ВАЖНО! ПП ГЕРБ сигнализира ЦИК за серия закононарушения от медиите на Самарски

Б.Кърчев /ГЕРБ/ цака и рекламна агенция с 600 хил.лв. Стреми се за депутат с борчове за стотици хиляди левове

Как целещият се в Парламента Борис Кърчев & компания продадоха на себе си имот под възбрана

Чичеков: „Би Би Си кейбъл“ откраднаха бизнес за милиони и си купиха индулгенцията и от ГЕРБ

Борис Кърчев се сили към Парламента след серия отблъскващи закононарушения

Господин Кърчев, ако ще ковете закони, започнете първо да ги спазвате!

Коментари от Фейсбук