ЕКСПЕРТИ: Заниженият инвеститорски контрол е една от причините за падането на МГ-то

1
6

Дългогодишни специалисти в строителния бранш коментираха за Пресс тв, че инвеститорският контрол е от изключителна важност, когато се подготвя и стартира строеж, особено ако  инвеститор е Общината, както в случая с преждевременно и злополучно спрения на пристройката към МГ-то. Експертите допускат, че занижения инвеститорски контрол също е една от причините за падането на училището.

По време на строителните работи инвеститорският контрол е основополагаща дейност за наблюдение на изпълнителя. Този контрол трябва да е ежедневен и не може да се съвместява с други административни дейности, защото освен че на база на неговите проверки се разписва накрая кмета на Общината на мястото на Възложител на всички строителни актове.

В сагата с падането на крилото на МГ-то, заради подкопаване на основите на съществуващата сграда, от страна на Общината инвеститорския контрол е изпълнявала инж.Сабина Владимирова. Тя е на позиция главен инженер на Община Казанлък и се предполага, че има и изпълнява голямо количество служебни ангажименти, но въпреки това е била натоварена и с този. Инж.Владимирова е строго охранявана от възможността журналистите да я интервюират след инцидента, хора около нея твърдят, че й е забранено от прекия началник да говори с репортери. Главната инженерка е на директно подчинение на кмета.

Запознати твърдят, че за да спести пари от инвеститорски контрол, вместо да го възложи на външен и независим експерт по договор да изпълнява тази много важна дейност, Община Казанлък стоварва този ангажимент на свои чиновници, които едва смогват да го осъществят, а за качество на надзора е съмнително да се говори. Практиката в други общини е точно такава-избира се външен специалист.

В нашата Община до началото на кметуването на Стефан Дамянов тази дейност се вършеше  от общинската фирма „Балканинвест” / бившето СДИСС/, чийто управител до 2014 г. беше инж. Теменужка Иванова, а след нея и досега Петко Карагитлиев.

Към инж. Сабина Владимирова има куп въпроси, от които засега я пазят строго да отговори. Как точно й е възложен инвеститорския контрол върху строителството на пристройката към МГ-то? Има ли тя специална заповед за това и от кого? Какво време е отделяла ежедневно за инвеститорския контрол? Как е съвместявала тази дейност с другите си?

В договора между Общината като Възложител и строителната фирма като Изпълнител в чл.7 т.8 е записано, че Възложителят ще осигури за своя сметка контрол върху изпълнението на този договор.


ot dogovora

 

 

 

 

 

 

Пестенето от средства за една от най-важните дейности, а именно от инвеститорския контрол, е опасно, както се видя и от произшествието в МГ-то. Защото контролиращият, макар да не е задължително посочен като лице по Закона за устройство на територията, всеки кмет, който така или иначе разписва накрая цялата документация, се предполага че би искал да повери контрола на наистина пригоден най-вече грамотен в строителството експерт. Независимостта на този експерт е условие за носене на отговорности и интерес към високо качество на изпълнение на задълженията. Инвеститорският контрол освен всичко друго, проверява и количествата строително-монтажни работи и оттам се следи и изразходването на публични средства.

В книжата към Договора се регламентира безпрепятственото присъствие и контрол на инвеститерския контрол на строежа.

Kontrol obstina

 

 

 

 

 

Дадени са и точни предписания за изкопните дейности, с просто око се вижда, че са пренебрегнати, а контролът неосъществен.

Izkop1

 

 

 

 

11349878_864556800260276_1307631246_n

 

 

 

 

 

 

11647433_864556836926939_1470630057_n

 

 

Коментари от Фейсбук

Comments are closed.