Едва по 46 лв. на ден са приходите в бюджета от двата екипа по санкционирането със скобите

0
2

Разходите за издръжката на екипите за глобите със скоби надвишава в пъти ефективността и резултата от работата им?

 

На 26 януари тази година  със заявление №-00-1 по Закона за достъп до обществена информация, Медийна група „Вис Виталис“ поиска от кмета на Община Казанлък информация за общия размер на постъпилите в бюджета на Община Казанлък средства от наложени глоби  за неправилно паркирали автомобили за 2014 година или така наречените глоби от скоби.

В законоустановения срок кметът Галина Стоянова предостави исканата информация  и отговори, че постъпилите в бюджета средства от налагане на глоби с т.нар.скоби за цялата минала  година са в размер на 11  680 лева. Което ще рече, че тъй като глобата е 10 лева през миналата година са санкционирани 1168 автомобила.

Простите сметки показват, че средно за 20 дни в Казанлък се глобяват 97 автомобила или по 4 на ден. Имайки предвид, че в звеното за кратковременно паркиране работят два екипа, то се оказва, че всеки от екипите глобява средно по 2 коли на ден.

Тук се получава разминаване с номерата на квитанциите, които се издават – на 6 януари т.г. гражданин сигнализира, че е бил глобен с 10 лева с талон със сериен номер 0000121734 на 6.01.2015 г. На 23 .01 2015 г. глобен е получил бележка с № 0000122709. Излиза, че тази година  за десет дни са скъсани близо 1 000 талончета и са инкасирани около 10 000 лв.

За справка в интервю за агенция „Фокус“ на 30 юли 2008 г., бившия началник на Звеното за кратковременно паркиране – покойният Васил Кърпачев казва, че само за 10 дни от глоби са събрани 5000 лева/интервю в Агенция „Фокус“/.

А сега за цяла година са отчетени 11 680 лева или по 973,33 лв на месец. Което означава, че ако в звеното работят 4 човека, те не могат да покрият дори сумите за запалтите си или трябва да получават средно по  240 лева на месец. А какво остава за приходи в Бюджета?

В същото време в отчета на бюджета за 2014 г. от Общината отбелязват, че има преизпълнение по перото „Глоби санкции и наказагелни лихви”. Събрани са  615 408 лева при заложен предварително план ат 325 000 лева.

От 615 408 лева едва 11 680 са средствата постъпили в бюджета от глобите със скоби.

Ефективно ли е тогава наличието на звеното и въобще дали издръжката му и резултатите не са съмнителни?

За 252 работни дни на 2014 г. звеното е акумулирало на ден по 46 лева от санкции със скоби. За този „сериозен” приход се използват два микробуса и два екипа с разход надвищаващ в пъти финансовия резултат от глобите.  Месечно по 973 лв. са отчитани в общинската хазна, средства, надвишаващи неколкоктратно ресурса за издръжка на звеното.

Коментари от Фейсбук