Европейски стандарти в ПГ „Иван Хаджиенов“

25 ученика от 10-11 и 12-ти клас от казанлъшката професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ стартираха своята специализирана подготовка за участието си в европейския проект „Прилагане на компютърните технологии при употребата на ВЕИ в промишлеността и бита“. В рамките на този проект 20-сет от учениците ще имат възможноста да посетят за месец най-високотехнологичните лаборатории за възобновяеми енергоизточници в Дрезден, за което ще получат и сертификат. Казанлъшките младежи ще наблюдават и усвояват европейските достижения и стандарти в областта на „зелената енергия“. За изпитите които ще положат през Април, те ще преминат през обучение на общо 200 часа по три специалности. Първата е технически английски, който се преподава от педагогът Оля Харизанова. До каква степен тези познания ще бъдат в полза коментираха младежите.
50 учебни часа младежите се обучават по специалността компютърен софтуер на възстановяеми енергоизточници, преподаван от Вергиния Станева. Всеки от младежите в детайли се запознава с основите на компютърното управление на къораженията произвеждащи зелена енергия. Другата част от специализираното обучение, по което младежите ще полагат и изпити е свързано с основите на електротехниката и производството на ток, за което се провеждат и специализирани упражнение в ел лаборатория, където теорията се превръща в практика.
Проектът е разработен съвсем тенденциозно от ръководството на казанлъшкото училище. Според инвестиционните намерения в региона Община Казанлък планира да се превърне в един от най-големите фотоволтаични паркове в Европа, а в тази нова за бизнеса област – ВЕИ, все още се ползват специалисти предимно от чужбина. Другият от специализираните педагози Стоян Марков, коментира, че наученото от младежите ще бъде от изключителна полза.
С настоящата европейска практика ПГ „Иван Хаджиенов“ цели учениците ни да увеличат възможностите си за реализация на динамичния трудов пазар, да подсилят мотивацията си за личностно усъвършенстване и да развият усет за инициативност и предприемачество.
Получените в края на обучението в Германия документи – Професионален и езиков сертификат, Europass Мобилност (Европейски паспорт) осигуряват на амбициозните младежи предимство пред бъдещите работодатели.Със спечелените само за тази година 8 проекта (3 от които по европейски програми) ПГ „Иван Хаджиенов“, познатият Механотехникум, е може би училището в Казанлък, което ще усвои най-много европейски средства – близо 370 000 евро. Предстоят цялостно саниране и подобряване на енергийната ефективност, училищни практики в местни фирми, както и международно партньорство и пътувания на ученици до Рига, Латвия и Истанбул, Турция.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram