Д-р Душо Гавазов: Образованието е растеж-то е самият живот!

В публикация кметът на Мъглиж д-р Душо Гавазов заяви:

„ОБРАЗОВАНИЕТО Е СОЦИАЛЕН ПРОЦЕС, ОБРАЗОВАНИЕТО Е РАСТЕЖ, ОБРАЗОВАНИЕТО НЕ Е ПОДГОТОВКА ЗА ЖИВОТА – ТО Е САМИЯТ ЖИВОТ!Тази истина е открита не от мен, нейн автор е Джон Дюи – американски философ и реформатор в образованието, един от основателите на движението на прагматизма.Може би това е една от съкровените тайни на Американската мечта. Разбирането и осъзнаването на това послание е разковничето, правило Америка велика. То стои в основата на успех или падение.Мъглиж винаги е бил град на просвещението. Грабвал е всяка възможност да работи за всяко дете в Общината, без да дели децата по етнос, богатство, социален статус.Така е било, така ще бъде и занапред. Община Мъглиж целенасочено и планомерно отстоява философията, че по-доброто бъдеще утре, започва да се залага в децата ни днес.Това бе водещата мотивация на Общината да кандидатства по „Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2021 г.” към Министерството на образованието и науката. И резултатите са налице за всички родители на 159 деца от Мъглиж и Тулово. Обектът „Пристройка към детска градина” представлява двуетажна сграда, включваща занимални и обслужващи помещения за две групи. Стойността на строително – монтажните работи възлиза на 498 697,98 лв. без ДДС.През 2021 г. е извършен ремонт на покрива на детското заведение, като е подменена изцяло покривната хидроизолация, ремонтирани са изцяло три занимални. Стойността на ремонта възлиза на 267 118,91 лв. с ДДС, като 189 981, 00 лв. са осигурени от Министерството на образованието и наукатаПо проект BG 05M20P001-3.018-001 “Подкрепа за приобщаващо образование” се оборудва специализиран кабинет за работа на логопед и психолог, в размер на 10 184 лева.Образованието е пътят, избран от нас към Свободата. Защото, както е казал Джонатан Хенеси, няма по-голям враг на хората, избрали свободата, от невежеството. А, ние, в Мъглиж сме избрали свободата. За да работим и да успяваме!“

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram