Дуалното образование – работещи решения

0
2

Казанлък е успешен модел за партньорство между местния бизнес и образованието. Първа в България, преди 3 години Професионална гимназия „Иван Хаджиенов” въведе дуалното образование по швейцарски пример, осигурявайки на учениците си обучение чрез работа в местните фирми и заплащане на положения труд.

На 19.01. 2018г. на работна среща, инициирана от гимназията, ще се представи добрият опит на фирмите училищни партньори: „Арсенал”, „М+С Хидравлик”, „Гуала Клоужърс Туулс”, „ЮМТ” и „Промеханика”. Нови 10 казанлъшки фирми ще обсъдят възможността за включване в дуалното образование, обучавайки учениците на ПГ ”Иван Хаджиенов” в областта на машиностроенето. Месеци след завършване на първия випуск по дуална система, близо 90% от абитуриентите вече са назначени на работа във фирмите, а голяма част от тях продължават и обучението си във висши учебни заведения.

Работната среща в гимназията ще уважат представители, съмишленици на училищната кауза, Министерство на образованието, Регионално управление на образованието, Областна управа, Община Казанлък и местния бизнес.  Потвърденото желание за обвързване на професионалното образование с потребностите на фирмите в региона и подкрепата за младите хора затвърждават ролята на Казанлък като добрия пример в сътрудничеството между бизнеса и образованието.

Коментари от Фейсбук