Допълнителен кандидатстудентски прием в Тракийски университет

0
826
СПЕЦИАЛНОСТ И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕСеместриална такса държавна поръчка
Аграрен факултет, Стара Загора 
Рибовъдство и аквакултури, редовно:350
Рибовъдство и аквакултури, задочно:350
Зооинженерство, редовно:350
Зооинженерство, задочно:350
Екология и опазване на околната среда, редовно:350
Екология и опазване на околната среда, задочно:350
Агрономство, редовно:350
Агрономство етеричномаслени култури, редовно:350
Агрономство етеричномаслени култури, задочно:350
Аграрно инженерство, редовно:350
Аграрно инженерство, задочно:350
Медицински факултет 
Акушерка:400
Медицинска сестра:400
Социални дейности, редовно:260
Филиал Хасково 
Акушерка:400
Медицинска сестра:400
Медицински колеж 
Медицински лаборант:350
Педагогически факултет 
НУПЧЕ, редовно:310
Социална педагогика, редовно:310
Специална педагогика, редовно:310
Факултет Техника и технологии, Ямбол, редовно обучение 
Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия, редовно:300
Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия, задочно:300
Автотранспортна и земеделска техника, редовно:300
Автоматика и компютърни системи, редовно:300
Електротехника, редовно:300
Топло- и газоснабдяване, редовно:0
Технология на храните, редовно:300
Технология на храните, задочно:300

Вече подалите документи също могат да допълнят желанията си с изброените специалности.

Кандидатства се с ДЗИ или с оценка (поне 3,00) от успешно издържан през текущата година кандидатстудентски изпит или

тест (съгласно посочените за съответната специалност в кандидатстудентския справочник).

За неучаствалите в изпит до този момент ще бъде организиран кандидатстудентски изпит/тест.

Приемат се и оценки от успешно издържани изпити в други университети.

Документи: Диплома за средно образование и лична карта, кандидатстудентска такса 40 лв.

Подаване на документите:

Стара Загора, Тракийски университет, Студентски град, Учебен корпус, стая 200.

Работно време: от 8 до 16 часа, в последният от дните на всеки от интервалите до 12 ч.

Подалите документи ще бъдат включени в предстоящите класирания, което определя и сроковете за подаване на документи:

Ще се проведат кандидатстудентски изпити, както следва:

– тест по биология и изпит по ОЕК, гр. Стара Загора на 22.07.2020 год. /сряда/;

– тест по ОТП и тест по математика, гр. Ямбол на 23.07.2020 год. /четвъртък/;

– тест по биология, гр. Хасково на 24.07.2020 год. /петък/.

Подробна информация можете да получите на телефоните на приема:

(042) 673021, (042) 699208,  0882552256,  0889559989

Коментари от Фейсбук