Донка Симеонова, БСП: Да бъде регламентирано присъствието на личния асистент в училище

0
6

Да бъде нормативно регламентирана подкрепата от личен асистент на децата и учениците в образователните институции, препоръча депутатът Донка Симеонова на министъра на образованието по време на парламентарен контрол. Това се налага, тъй като все повече родители на деца със специални образователни потребности осъзнават нуждата  от постоянна персонална подкрепа в училищна среда, могат и да осигурят личен асистент  за своята рожба, но не могат да намерят училище или детска градина, допускащи  придружителя.

„Тази практика все още не е  нормативно регламентирана, което е предпоставка за напрежение между родителите, учителите и останалите участници в образователния процес”,  подчерта Донка Симеонова и поиска позицията на МОН по темата. Тя връчи на министъра становището на сдружението  „Защита правата на хората с аутизъм в България”. Според правозащитниците нужни са промени в осигуряването на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП. Изследвания сочат, че тези деца, считани за труднообучаеми доскоро, при подходяща подкрепа показват равни, а в някои случаи и по-високи умения спрямо връстниците си.

Според министъра приобщаващото образование е изведено в приоритет и предстои наредбата да бъде променена. „Тогава официално  личният придружител ще може да  влиза в училище с детето или ученика, ще му бъдат възложени съответните нормативни отговорности и изисквания за присъствието в учебните часове, като част от екипа за допълнителна подкрепа. Тя е от изключителна важност, защото се осъществява от човека, с когото детето е изградило доверителна връзка и е признат от него за авторитет”, коментира Симеонова.

Коментари от Фейсбук