ДНСК отказа на МГ „Вис виталис“ копие от протокола на експертната комисия за срутената МГ

0
3

 

В отговор на заявление на Медийна група „Вис виталис“ до Дирекция национален строителен контрол /ДНСК/, с което поискахме копие от Протокола на експертната комисия, назначена, за да установи причините за срутването на Математическата гимназия, днес на редакционната поща се получи писмо, в което се обяснява, че „ДНСК  не разполага с исканата информация“!.

Припомняме, че ДНСК е на пряко подчинение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Значи ли това, че и ведомството на министър Лиляна Павлова не разполога с въпросния протокол?

Два дни след свличането на част от крилото на училището на 22 юни т.г., в медийните електронни пощи се получи следното прессъобщение: „От Началник РО НСК Стара Загора незабавно е издадена заповед за спиране на всички видове строителни и монтажни работи, забранен е достъпа до строежа и са дадени указания за обезопасяването му.
На 24.06.2015г. е издадена и Заповед за назначаване на техническа експертна комисия, включваща в състава си проектанти с пълна проектантска правоспособност- конструктори и геолог, която да изясни обстоятелствата, при които е настъпила аварията, да установи причините за нея и да направи задължителни предписания за преодоляване на последиците. Комисията следва да приключи своята работа до 02.07.2015г., след което да представи на Началника на РО НСК Стара Загора Протокол за проучване и документиране на аварията, за извършване действия по негово съобщаване и одобряване.“

на 2 юли безуспешно цял ден се опитвахме да разберем какво е съдържанието на Протокола, т.е. констатациите на експертната комисия и предписанията й. Отказ да коментира резултатите получихме от инж.Женя Пеева, шеф на Старозагорския отдел на ДНСК, също уклончиво и препращащо към бъдещи срокове бе и коментираното от пиара на ДНСК Тоня Радевска.

Заявлението с искането да разберем съдържанието от Протокола направихме по Закона за достъп до обществена информация. Адресирахме го до ДНСК с копие и до РО НСК , Стара Загора.

Според отговора, който публикуваме излиза ли, че инж.Пеева, издала заповедта за назначаване на техническа експертна комисия, която да установи причините за аварията и да направи задължителни предписания за преодоляване на последиците и ръководно лице в редиците на ДНСК, също не разполага с Протокола, въпреки че той е трябвало да й бъде връчен още на 2 юли?

Къде е Протокола и на кого е връчен питаме сега? Какво е съдържанието му? Продължаваме да търсим!

Междувременно сред парадоксалните и противоречиви сигнали по нивата на ДНСК сякаш става ясно, че в момента националния строителен контрол не разполага с данни сигурно и за други аварии, а и може би и за незаконни строежи!?

Спете спокойно, незаконни строители!

file:///C:/Users/News%20WEB/Downloads/Scan0586.PDF

DNSK

 

Коментари от Фейсбук