Дичо Атанасов избран за втори мандат

Дичо Атанасов бе избран за втори мандат начело на Окръжната прокуратура в Стара Загора. Това решиха членовете на Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС) единодушно, с 10 гласа „за“.

„Работата ми в правоохранителните органи е преминала последователно през структурите на МВР, следствие и прокуратура, като само в системата на прокуратурата е повече от 23 години. Не без значение е натрупаният от мен ръководен опит в системата на прокуратурата – последните 5 години като административен ръководител на Окръжна прокуратура – Стара Загора и около 10 години преди това като заместник-административен ръководител на същата прокуратура. По време на настоящия ми мандат като административен ръководител съм успял да създам и поддържам необходимите контакти с ръководителите на всички институции, с които прокуратурата взаимодейства и работи при осъществяване на дейността си“, мотивира явяването си в конкурса прокурор Атанасов.

„При набелязването на целите за развитието на Окръжна прокуратура – Стара Загора за периода от следващите пет години е необходимо да се отчетат постигнатите до момента положителни резултати през предходния ми мандат, които са постигнати благодарение на съвместните усилия, положени както от ръководството на Окръжна прокуратура-Стара Загора, така и от всички работещи в нея прокурори, следователи и съдебни служители. Считам, че следва да бъдат съхранени създадените до момента положителни практики, като същите да бъдат доразвити с оглед постигане на още по-добри резултати в работата на Окръжна прокуратура – Стара Загора. За постигането на поставените от мен цели през предходния ми мандат като административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Стара Загора съм работил усърдно, като в по-голямата си част същите са изпълнени, а по някои от тях следва да продължи да се работи“, каза още той.

Кандидатът набеляза и основните си цели, които планува да реализира в следващия си мандат, сред които са подготовка и участие в предстоящата реформа за оптимизирането на броя на районните прокуратури в Старозагорски съдебен окръг, съкращаването на сроковете за разследване и качествено приключване на досъдебните производства със срок на разследване над три години, трайно намаляване броя на върнатите от съда дела, запазване на малкия брой на влезлите в законна сила оправдателни присъди, както и максимално използване капацитета на следователите от Окръжен следствен отдел.

Като най-важен приоритет в дейността му, на въпрос на главния прокурор Иван Гешев, прокурор Атанасов определи: „запазване на личния авторитет, свързан и с авторитета на прокуратурата, екипният принцип на работа и постоянната комуникация с медиите“.

„Освен правилно поставените приоритети, ще трябват повече динамика, по-малко бюрокрация и по-сериозна контролно-ревизионна дейност“, обърна се още Гешев към новоизбрания ръководител на Окръжна прокуратура-Стара Загора.

legalworld.bg

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram