Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък организира специализирана трудова борса в сферата на образованието

0
2

На 02.07.2019г. от 11 часа Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък организира специализирана трудова борса в сферата на образованието, която ще се проведе в залата на Младежки дом гр. Казанлък, ул. „Капрони” №1.

Търсенето и предлагането на труд са взаимносвързани процеси, насочени към постигането на равновесие на пазара на труда. Пазарът на труда е онази посредническа структура, която не само регламентира последващи трудово – правни взаимоотношения между купувачи и продавачи на труд, но и съдейства при формирането на цената на този труд. Или казано с други думи този, който търси и онзи, който предлага работна позиция трябва да знаят един за друг и да се срещнат.

С организирането на такава среща в сферата на образованието Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък си поставя за цел да посредничи пряко на двете страни, търсещи работа и предлагащи работа. Предвид увеличеното през последните години търсене на кадри за професията учител, трудовата борса предоставя възможност за пряко договаряне между работодатели и търсещи работа лица.

На събитието са поканени да присъстват директори на образователни институции от общините Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Гурково, Николаево и лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” Казанлък.

Трудовата борса е отворена и за участие на лица, които не са регистрирани в бюрото по труда, но желаят да се срещнат с представителите на образователните институции.

Коментари от Фейсбук