Депутатът Гьоков от БСП пита за болницата в Радунци. Министър Ангелов отговори: Няма да я възстановяваме /видео/

0
11551

Здравно министерство не планира възстановяване на дейността на изоставената Специализирана болница за белодробни болести в село Радунци, защото тя „не отговаря на регламентираните изисквания за болниците за продължително лечение и рехабилитация, посочени в Закона за лечебните заведения“. Това става ясно от официалния отговор на министерството, публикуван днес в сайта на парламента.

Причината за отговора е официално запитване, входирано на 17.12.2020 г. от народния представител от ПГ „БСП за България“ Георги Гьоков, адресирано до здравния министър проф. д-р Костадин Ангелов, с въпрос: „Какви са възможностите за възстановяване функционирането на бившата Специализирана болница за белодробни болести в село Радунци, за да може да бъде ползвана за лечение на пациенти, пострадали от Covid-19 инфекцията“?От писмото на Гьоков става ясно, че това е 3-ти поред въпрос, който задава относно състоянието и бъдещето на бившата Специализирана белодробна болница.

От години имотът е обявен за продан, но като изоставена сграда на бивша болница, със застроена площ 4 000 кв. метра, на 4 етажа и разгърната застроена площ на 15 000 кв. метра, с право на строеж, без земята, върху която е построена.От 2015 година насам са проведени няколко публични търга.

Гьоков задава 3 конкретни въпроса и иска отговори в писмен вид:1. Ще има ли воля от страна на държавата в лицето на МЗ, въпреки сериозния интервал от време, което е минало, да се потърси отговорност от виновните за това да се стигне до сегашното състояние на болничното заведение?2. Какви са идеите – Вашите и на Министерството на здравеопазването за „бъдещето“ на бившата „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация – Радунци“ ЕООД?3. Представлява ли интерес за МЗ и за българската държава една инвестиция за възстановяване на функционирането на тази болница, за да бъде тя ползвана за лечение на пациенти, пострадали от COVID-19, включително на такива извън България.

Отговор от министерството, подписан от здравния министър, идва почти месец по-късно, на 11 януари 2021 година. В него пише, че причините, довели до прекратяване на търговското дружество и стартиране на процедурата по ликвидация са комплексни.„Този вид лечебни заведения, ситуирани на места със специфичен климат и географско местоположение, отдалечени от населените места, разположение на обширна територия под формата на „малки градове“, са били създавани в други социално-икономически и политически условия“, се отбелязва в отговора.Сред тях се изтъква, че през финансовите 2011, 2012 и 2013 г. се е очертала трайна тенденция към отчитане на отрицателен текущ финансов резултат, както следва:към 31.12.2011 г. същата е -103 000 левакъм 31.12.2012 г. същата е -306 000 левакъм 31.12.2013 г. същата е -222 000 леваКъм 31.12.2013 г. търговското дружество е с отрицателен собствен капитал и просрочени задължения от 668 000 лв. По предварително данни /незаверени от одитор/ към 31.12.2014 г. текущата загуба е -264 000 лв. В бюджета на министерството за 2015 г. не са били предвидени средства за изплащане на просрочени задължения на лечебни заведения с държавно участие в капитала.

Източник: Актуално

Коментари от Фейсбук