Ден на ветеринарно-медицинския контрол

0
6

 На 14 декември 1897 г. е приет Законът за санитарноветеринарната полиция, с което се поставя началото на Ветеринарномедицинската служба в България. Денят е обявен  с Решение 479 на Министерския съвет от 19 ноември 1993 г.

Коментари от Фейсбук