Делегация на Тракийски университет в Германия договори нови възможности за студентите

Делегация на Тракийски университет в Германия, начело с ректора доц. д-р Добри Ярков, договори нови възможности за студентите от старозагорската алма матер.  Те ще могат да реализират практики във ферми с най-високо ниво на технология в област Саксония, които са напълно роботизирани. Ще могат да се включат в процеса на управление на фирмите и реализация на продукцията. Една от възможностите им е в клиниката на проф. Щарке от университета в Лайпциг, както и в базите на висшето училище. Ще бъдат осигурени места за настаняване, като продължителността ща бъде от 1 до 3 месеца. Обсъдена бе и възможността за осъществяване на съвместни краткосрочни стажове с български и немски студенти.

В областта Бавария бе постигната договореност за провеждане на практическо обучение на студенти от ВМФ, във Клиника със репродуктивен център за коне (д-р Файгъл), в който работят 14 ветеринарни лекари.

В близост до гр. Пасау, с подкрепата на д-р Жарбуле, който е Доктор Хонорис Кауза на ТрУ, делегацията стартира подготовката за сключване на договор с университета в Пасау. Той е един от водещите световни университети в направленията икономика, управление, маркетинг и информационни технологии.

В област Хесен беше посетен научно-експерименталния център Eichhof, в град Бад  Харсфелд. С ръководството на центъра бяха договорени посещения на преподаватели и студенти от Тракийски университет, с цел усъвършенстване и запознаване с най-новите технологии в областта на селското стопанство и енергетиката.

От новите възможности в Германият могат да се възползват студентите от Аграрния факултет, Ветеринарномедицинския факултет, Стопанския факултет и Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

Ректорът доц. д-р Добри Ярков беше придружен от д-р Здравко Димитров – ръководител на направление „Биотехнологии“ в Института за устойчив преход и развитие към ТрУ и доц. Неделин Марков – преподавател в катедра Регионална икономика към Стопански факултет и ръководител на Центъра за електронно и дистанционно обучение в Тракийски университет.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram