„Да работим двойно и тройно, за да смогнем да си плащаме данъците“

0
9

Становище на Възраждане – Казанлък относно повишаването на такса смет

                        На 19.12.2019г. Общински Съвет на община Казанлък прие решение за увеличение  със 100% на такса смет. Казанлък не е единственият град в страната, в който бе взето подобно решение веднага след изборите, но е единственият, в който данъкът бе повишен двойно.

            Основните мотиви, които бяха изложени са:

  • повишаване разходите за фонд работна заплата;
  • данъчната ставка не е променяна от години;
  • увеличаващите се разходи за събиране, транспорт и обработка на отпадъците;
  • амортизирана техника;

            Доколкото повишаването на минималната работна заплата, както и разходите за отчисления и др. на общинското дружество, отговарящо за сметосъбирането и сметоизвозването е факт, те сами по себе си не оправдават 100% повишение на данъка. То е меко казано шоково и е несъобразено с недоброто финансово състояние на по-голямата част от жителите в общината. Това е така, защото не е само този данък, който се повишава. Най-вероятно общинските старейшини не се замислят, че инфлацията, повишаването на цените на стоки и услуги и т.н., в комбинация с повишаването, на който и да е данък със 100% не само, че не допринася по никакъв начин за подобряване на стандарта на живот – ами точно обратното. Ако тези фактори бяха взети под внимание, щеше да се отчете, че растежът на режийните разходи на домакинствата изпреварва растежа на доходите по абсолютна стойност.

            Но дори горното да не беше вярно, има още неща, които общинската администрация се съмняваме, че не е направила. Като например:

  • цялостен анализ на качеството на работа на общинското дружество и оптимизация на разходите;
  • повишаване на събираемостта от нередовните данъкоплатци;
  • амортизацията на техниката би трябвало да съществува като перо в план-сметките на дружеството, така че, когато дойде моментът да има средства за подмяната или ремонта й, а не при свършен факт да се обременяват жителите на общината;
  • Уж разделното събиране на отпадъците – вярно е, че то би било полезно ако се осъществява още в домовете, НО в същото време казанлъчани не трябва да се превръщат в наемни работници на общината. Разделното събиране би сработило само, ако то ще доведе до задържане на данъка на същото ниво, а при оптимални обстоятелства – и до неговото намаляване. Какво имаме предвид – по западен модел след събирането на отпадъците (наистина разделно – в отделни ПС за всеки тип отпадък) те стават собственост на общината. Т.е. тя може да ги превозва до станции за рециклиране и по този начин отпадъците на населението няма да са разход за общината, а нейн приход. Но за всичко това се иска силна политическа воля, капацитет и не на последно място дългосрочно планиране, а не 3 – 4 години напред;
  • Оптимизация на събирането на отпадъци – сегашните масови контейнери – т.нар. тип Бобър (капацитет 1.1 кубика вода или около 1.7 тона максимален полезен товар по документи) са с доста кратък живот на експлоатация. Това вероятно се дължи на неспазването на международните и националните стандарти за производство. Освен това сметосъбиращата техника обикаля по определен маршрут и в определени часове. Пак по западен модел и при обстоятелството контейнерите да са с повишен експлоатационен цикъл – на всеки от тях може да се поставят датчици за обем и/или за тегло и при задействането им сметосъбиращата техника да се ангажира. По този начин ще се избегне претоварването на самите контейнери, последвано от пълноценното им използване и ще се намалят разходите за гориво и т.н., защото няма да има т. нар. празни курсове.

            Предвид всичко изложено до тук ние от Възраждане – Казанлък категорично сме против и осъждаме повишаването на такса смет със 100%. Но поне сега ни стана ясен смисълът зад лозунга – „Работа, работа, работа“ – „Да работим двойно и тройно, за да смогнем да си плащаме данъците“.

Коментари от Фейсбук