Да публикуват поименно вота на всеки от Местния парламент в Стара Загора, настоява съветник

Персоналната позиция на общинските съветници в Стара Загора по всяко взето решение в Местния парламент да бъде публикувана на официалния сайт на Общината, настоява съветникът от партия „Възраждане“ Искра Михайлова.

В предложение за решение тя иска промяна на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, която ще направи възможно поименното да се проследи и архивира как е гласувал всеки член на Съвета по точките от дневния ред на сесиите.

„Решенията, които се вземат при гласуване в Общинския съвет, са изключително важни и касаят не само общественото, икономическото, политическото развитие на Община Стара Загора, но имат и последици върху живота на всички граждани в общината“, мотивира предложението си Искра Михайлова.

Радио Стара Загора

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram