Да онемееш за шест години

0
2

Казанлъшката памет е поизбледняла за шест години доста, както се оказва напоследък. Бивши и настоящи общинари се изненадват от сделки, сключвани по тяхно време, макар 6 години да не са чак кой знае какъв период, за да получат амнезия и то за неща, за които пряко са отговаряли.

Ако изкачването по стълбата на властта води до някакъв вид безпаметност, то затова са архивите, които бързо опресняват спомена.

Точно през август 2008 г., когато кмет беше Стефан Дамянов, а секретар на Общината Галина Стоянова, се пропагандираше много сериозно обединяването в шест големи района на 23-те квартала на Казанлък. Целта беше създаването на Обществен съвет по местно самоуправление, тази цел бе в основата на проект на Правилник за прилагане принципите на пряката демокрация в управлението на община Казанлък, проект на екипа на Дамянов.

Според проекта в състава на Съвета кметът делегира права на секретаря на Общината, Галина Стоянова, да  прилага на практика замисъла, а нея пък да я подпомагат  заместник кметовете, кметовете на кметства, директори на дирекции, представители на обществени организации, на РПУ, на работодателите и синдикатите.

Този Съвет трябваше да решава въпроси и проблеми, които се отнасят до благоустрояването на кварталите, да предлагат правила за ползването на общински имоти, водоизточници, осветление, паркове, паркинги, пътища, сгради, както и да дават становища при изграждането на нови.

Както се вижда тогавашният секретар Галина Стоянова е имала прекрасната възможност, въз основа на компетенциите си и оправомощена и овластена лично от Дамянов с един куп права и човешки ресурс, да реагира на случващото се върху терена на Инфекциозната болница. Т.е. да предложи да се промени плана на града, за да се вдигнат пустите му 7 етажа на прословутия МОЛ.

Или да реагира на неслучващото се разрешение за строеж. Тя мълчи и гледа напред.

Макар фамозният Съвет въобще да не се пръкна през 2008 г. е ясно, че Стоянова бидейки особена слабост на Стефан Дамянов е притежавала неговото доверие и в доста случаи е поставяна в йерархията преди зам.кметовете му. Няма кмет, който да повери такъв огромен Съвет на човек, на когото не се доверява безрезервно. Очевидно доверието между двамата е било взаимно. Защото днес като се заговори за уж нескопосаната сделка с „Тракия трейд”, екскметът онемява, стоейки си непукистично на банките в Общинския съвет, а настоящия кмет бурно и невъздържано прехвърля вината на съветници от предходния мандат, които разрешително за строеж не изготвят, нито издават. Могат да гласуват градоустройствени промени, ако администрацията им предложи. Отговорничката за документите през 2008 г. на Общинска администрация Галина Стоянова и също така отговорничка за последващия контрол на актовете на общинските служители сенаправила на глуха и сляпа преди шест години. Но гледала право напред.

Защо не е предложила промяна в плана на града, след като Дамянов я е готвил да оглави един Съвет за подобни предложения. Или са готвили двамата аферата-тя си мълчи през 2008 г., а той замлъква през 2014 г.

Онемяване за 3,5 милиона. Това му се казва морал, политически морал.

Само заедно можем да се справим с COVID-19. Всеки един от нас е отговорен за тази борба.

Нека бъдем дисциплинирани.

Да спазваме препоръките на експертите.

Грижете се за себе си, за близките си и за околните.

Останете си вкъщи – пазете човешкия живот!

Екип на Медийна група Вис виталис