Готов е идейният проект за обходен път на Казанлък

0
240

По настояване на Община Казанлък е сключен договор между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Рутекс“ ООД за изработване на Идеен проект с парцеларен план за обект „Обходен път на град Казанлък, свързващ път I-5 и I-6“. Това е обходният път на Казанлък след изграждане на тунела под връх Шипка. Фирмата, която е разработила идейния проект – „Рутекс“ ООД, предлага два варианта на възможни решения, по които Община Казанлък да даде своето становище.
Проектантите посочват, че в хода на проучванията и направените срещи и съгласувания с Министерството на отбраната са установили, че съгласно Постановление на МС е отредена територия, която е забранена за въздухоплаване и за разполагане на граждански съоръжения в нея. Именно това ограничение не дава големи възможности за източен обход, но в изпълнение на техническото задание проектантите са разработили два варианта – източен и западен.
Предвид редицата предимства на западен обходен път становището на АПИ, на проектанта „Рутекс“ ООД и на Община Казанлък е да се разработи и реализира западният обход на Казанлък, във връзка с изграждането на тунела под вр. Шипка.

Коментари от Фейсбук