Георги Гьоков, БСП: Разходите растат, мизерията остава!

0
540

ГЕОРГИ ГЬОКОВ е роден на 13 декември 1961 г. Завършва инженерство в Техническия университет в Габрово. Бил е общински съветник и директор на Бюрото по труда в Стара Загора. Депутат в 42-рото, 43-тото и в настоящото Народно събрание от Стара Загора. До лятото на 2019 г. е зам.-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика, в момента е член на комисията и председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.

„В бюджета на ДОО няма радост“

– Г-н Гьоков, с коя част от бюджета на ДОО не е съгласна левицата?

– Бюджетът за 2021 г., в т.ч. и на ДОО, е безразсъден, защото чрез него правителството раздава пари „като за последно“, без мисъл за бъдещето, на принципа „след мен и потоп“, само и само да се задържи на власт.

– Все пак властта се хвали, че подкрепя най-уязвимите групи, предвидени са някои увеличения…

– Всъщност, няма реална подкрепа на уязвимите. Десни стратези се опитаха да определят бюджета като „ляв“ и „социален“, но в безразборното и безефектно раздаване на пари няма нищо ляво и социално. Дори и бившите министри на Борисов казаха, че е предизборен, разхитителен, антиреформаторски и разочароващ. Това е предизборен бюджет и е структуриран така, че да донесе колкото може повече гласове за управляващите. Повече харчене, но не в полза на хората, а с цел да се представи управляващата коалиция по-добре на изборите.

Не виждам този бюджет да дава някакви дори бегли решения на натрупаните сериозни проблеми в социалната сфера. Той не дава решения нито в социалната, нито в здравната, нито в която и да било сфера. Няма визия и сериозни политики, които да помагат на хората да понасят по-леко кризата. Няма визия за развитието на икономиката.

За сметка на това има много обещания, шум и пукотевица. Ние сме в криза, хората очакват решения поне в средносрочен план. Тук единственото решение, което виждам, е да се печелят изборите, има визия как с парите от бюджета да се печелят големи групи осигурявани лица и да се купят гласовете им. Това е изцяло политизиран бюджет, чиято основа не са финансови принципи и механизми. Финансисти твърдят, че с него се слага край на крехката финансова стабилност на бюджетите.

Споменахте, че се увеличават някои плащания. Да, но въпреки повишените разходи, не се постига повишаване на социалната защита, бюджетът не решава нито един от насложените през годините проблеми в общественото осигуряване и не подобрява адекватността на социалните плащания. Няма промяна в подхода за пенсии и майчинство, за болнични и безработица, за останалите осигурителни плащания.

– От проекта се вижда, че и предвидените приходи са по-високи. Това реалистично ли е?

– Приходната част не дава поводи за оптимизъм. Да, приходите нарастват, но нараства и дефицитът, който ще се покрива с трансфер от държавния бюджет.

– Това какво означава за стабилността на Държавното обществено осигуряване?

– Заложените политики и параметрите по приходите навеждат на мисълта, че и догодина ще сме далеч от желаното повишаване на финансовата стабилност на фондовете на ДОО и от осезателното увеличаване на осигурителните плащания, особено на пенсиите. 

– Не е заложено увеличение на минималния осигурителен доход за земеделските стопани. Това добре ли е?

– Добре е, че във време на криза това не е предвидено и осигурителният доход и за земеделските стопани, и за тютюнопроизводителите остава 420 лв. Разбира се, не мога да отрека, зад това се крие поредното предизборно заиграване с определени групи осигуряващи се. Прогнозирам, че  при прилагания подход за увеличаване само на минималната пенсия тези хора все повече ще са в тежест или на пенсионната, или на системата за социално подпомагане заради ниския личен принос към осигурителната система. 

– Минималната пенсия се увеличава и това е много добре за хората, но максималният осигурителен доход за поредна година остава непроменен. Няма ли дисбаланс?

– Най-възмутителното в приходната част е, че максималният осигурителен доход за всички осигурени лица остава 3000 лв. Традиция в 11-годишното управление на ГЕРБ е да се задържа ръстът на този параметър от приходната част на бюджета. Въпреки че, ако следваме някаква логика, както при минималната заплата, трябва да кажем, че следва да има увеличение поне с 6,6% – до 3200 лв. В Европа, без значение „леви“ или „десни“ партии управляват, принципът е: по-богатите да понасят по-голяма осигурителна тежест, но у нас управляват ГЕРБ и няма принципи. Без значение с кого са в коалиция, облагодетелстват високодоходните групи по линия на данъчните и осигурителни задължения за сметка на хората с ниски доходи. Ефектът от това е задълбочаване на бедността и особено на неравенствата. Това е поредният предизборен реверанс към друга група осигуряващи се – тези с високите доходи.

В бюджета няма стъпка, дебат или поне разговор за размера на осигурителните вноски. Вярно е, че следващата година ще е икономически трудна и кризисна, но този разговор трябва да започне веднага и плавното увеличаване на вноските с няколко десети от процента ще е стъпка в правилна посока.

– Разумна ли е разходната част? Все пак е предвидено увеличение на минималната и на максималната пенсия, по 50 лв. до март към всички пенсии… 

– Абсолютно неадекватна е. Започвам с пенсиите, защото засягат огромен брой българи – близо 1/3 от населението, около 2 150 000 души. Да, предвижда се увеличаване с 20% на минималната пенсия от 250 на 300 лв. и то от 1 януари, както и на максималната – от 1200 на 1440 лв. Обаче с преходна разпоредба, която важи само за 2021 г., в нарушение на параграф 6 на Преходните и заключителни разпоредби на КСО. Останалите пенсии се увеличават с 5%, при това едва от 1 юли.

– Говори се за различни варианти на преизчисляване на останалите пенсии. Какви са те?

– Въпреки усиленото говорене за преизчисляване на пенсиите, отново няма да има такова. Приложените подходи в разходната част на бюджета на ДОО не предотвратяват изпадането в бедност, не подобряват коефициента на заместване на дохода от труд и няма да ни приближат до останалите европейски държави по отношение на доходите. България ще остане страната в ЕС с най-нисък жизнен стандарт и равнище на доходи, особено на възрастните хора.

За поредна година и този бюджет утвърждава наложената от ГЕРБ практика нищо да не се прави за пенсионерите. По-лошото е, че се увеличава хаосът в пенсионната и другите осигурителни системи. След 11 години управление и безброй лъжливи обещания отново няма решения за пенсионерите. Няма визия как да се затвори ножицата в разликите между „старо“ и „ново“ отпуснатите пенсии и да се осигурят достойни доходи за хората в напреднала възраст.

С много резерви и уговорки ще подкрепим увеличаването на минималната пенсия, въпреки че и с този размер тя остава далеч от прага на бедност, който догодина става 369 лв. Ще подкрепим и допълнителните 50 лв. Защото в първата по размери на корупцията европейска държава аргумент като този, че „тези пари поне няма да отидат за корупция, а за нашите родители“, макар и примиренчески, може би е основателен.

– Какво предлага БСП?

– Неведнъж сме предлагали друг подход – пенсиите да се отпускат според осигурителния принос, а ниските пенсии – под прага на бедност, да се компенсират чрез системата на социално подпомагане. За това настояваме и при този бюджет. Ще внесем предложение между първо и второ гласуване за преизчисляване на пенсиите! Пари има. Само за раздаването по 50 лв. „на калпак“ ще се похарчат 1,3 млрд. лв. Защо не повишим ефекта от този сериозен разход, да го направим реален и да подкрепим пенсионерите според осигурителния принос чрез преизчисляване на пенсиите? Защо не увеличим тежестта на всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула и догодина да не остава отново 1,2%, а да се отчита в по-висока степен осигурителният принос и да се върви към обещаваната и от ГЕРБ тежест на прослужена година – 1,5%?

– Ще подкрепите ли бюджета?

– В разходната част на бюджета на ДОО няма радост. За майките, които ще отглеждат децата си от 1 до 2 г., обезщетението за четвърта година остават мизерните 380 лв. Обезщетението за безработните – 12 лв. дневно… Ако трябва да обобщя: разходите за осигурителни плащания и пенсии се увеличават – мизерията остава!

Не, няма да подкрепим бюджета на ДОО за 2021 г. Ще направим нашите предложения между първо и второ гласуване с желание да сме коректив, да предлагаме алтернатива и да направим бюджетите на ДОО, на НЗОК и държавния работещи, решаващи проблеми и малко по-човешки ориентирани.

Дума

Коментари от Фейсбук