Галина Стоянова крие строителното разрешение за музея на розата

0
2

Екипът на Галина Стоянова отказа да покаже на казанлъчани строителното разрешение на изграждания музей на розата.

Мълчаливият отказ от кмета отново е факт. Тя не уважи нито Закона за достъп до обществена информация, нито заявлението на Медийна група „Вис виталис”  /с входящ номер в Община Казанлък №ЗДОИ-00-15/10.08.2015 г./  да бъде показан документът на читатели и зрители. След отказа да бъде извадено на светло разрешителното, отново обжалваме в Административен съд, тъй като в двуседмичния срок по закон не е постъпвал отговор от Стоянова в редакцията ни.

Криенето на документа от кмета навежда на мисли, че има доста нередности,  които не са пред очите на гражданството на Казанлък.

Както вече разкри и написа екипът на Медийна група „Вис виталис“ има серия от пропуски и недопустими действия в работата на Община Казанлък във връзка с този обект.

В нарушение е изготвен проектът за музейната сграда – за него няма обявен архитектурен конкурс, а проекта  е възложен директно на главния архитект на Общината-Ивелин Недялков, който съгласно ЗУТ  няма право да проектира за територията, на която е одобряващ орган.

Обществената поръчка за изграждане на Музей на розата е за  „преустройство, реконструкция и пристройка на съществуваща сграда“. Реално, обаче, се събаря съществуваща сграда  и се започва нов строеж отначало. Бяха отсечени кестени и черен орех, първите са обявени за изчезващ вид, а орехът-за рядък.

Има съмнения за липси в документацията, въз основа на която е издадено строителното разрешение под номер 248/27.11.2012 г.

Веднага след кулминацията на Празника на розата в Казанлък започна подготовката за изграждането на новия Музей на розата, който ще бъде разположен в парк „Розариум“. Преди две години е разработен проектът за съвременната сграда, където ще се премести единственият Музей на розата. Проектът е преминал съгласуване  с експерти от НИНКН, консултиран е с френски специалисти, представен е на гражданите на Казанлък и е направено обществено обсъждане, ни информират от Общината.

Както Пресс ТВ вече писа, пари за Музея на розата още е нямало, но кметът Галина Стоянова вече ги е разпредила. На 30.07.2014 г. е обявена обществена поръчка за изграждане на Музей на розата в Казанлък. Обявата, обаче, не е публикувана в общинския сайт.

От Интернет масив се вижда, че на 9 януари 2015 г. кметът Стоянова е сключила договор със спечелилото обществената поръчка  ДЗЗД Обединение „Музей на розата – Казанлък“ за „Преустройство, реконструкция, и пристройка на съществуваща сграда в имот №8414, част от УПИ-1 за озеленяване и ресторант, кв.79 на гр.Казанлък в Музей на българската маслодайна роза” за  сумата от 1 200 000 лева.

След проведена обществена поръчка за изпълнител на строителните дейности е избран ДЗЗД Обединение „Музей на розата – Казанлък“, като стойността на договора е 1 384 628 лв.

От стенограма на заседание на МС стана ясно, че Правителството осигурява само 500 000 лв.  за целта, като останалите средства ще се набавят от собствени средства на Общината или дарения.

Извадка от стенограмата от заседанието на МС:

Бойко Борисов: „Половината от средствата се дават, за да можете като стартирате сега да си го доизграждате. Живот и здраве ще се направи, защото действително това е един от знаците, розовото масло, Казанлък, розите.“

 

Освен, че няма яснота за останалите 800 000 лева откъде ще дойдат, налице е отказ от прозрачност за строителното разрешение  №248/27.11.2012 г. Галина Стоянова пак отказа да бъде открита. Защо? Какво прикрива?

 

 

Коментари от Фейсбук