В Тракийския университет – Стара Загора се проведоха поредните предварителни онлайн кандидатстудентски изпити

В Тракийския университет – Стара Загора  се проведоха поредните предварителни онлайн кандидатстудентски изпити по биология и по общотехническа подготовка в съботния 24-ти април. Поради големия брой желаещи, изпитът по биология, който е основно вход за специалностите „медицина“ и „ветеринарна медицина“, се проведе в два различни часови интервала. За първия от тях, в присъствието на заместник-ректорите по учебната и научната дейност доц. Нели Грозева, проф. Мирослав Карабалиев и проф. Татяна Влайкова – председател на изпитната комисия за изпита по биология, бе изтеглен вариант № 5 от кандидат-студент от гр. Димитровград. За втория изтегленият вариант бе № 6, избран измежду три възможни от кандидат-студент от гр. Варна. Бъдещите хуманни и ветеринарни лекари разполагаха с два часа за решаване на изпитните въпроси. За теста по общотехническа подготовка, който предоставя възможност за вход в инженерните специалности на Факултета по техника и технологии в гр. Ямбол, както и за специалност „аграрно инженерство“ в Аграрния факултет, кандидат-студент от гр. Бургас изтегли вариант № 1. Бъдещите инженери разполагаха с 90 минути за решаването му. Във виртуалните изпитни стаи, създадени от екипа за прием на студенти в Тракийския университет, подкрепа и съдействие на кандидат-студентите оказваха над 50 квестори от всички структурни звена на университета.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram