В Стара Загора ще бъде открит Център за кариерно ориентиране

0
6

На  20 май от 10 .00 часа   заместник – министъра на образованието и науката Иван Кръстев ще открие официално  офиса на Центъра  за  кариерно ориентиране в гр. Стара Загора, на ул. „Княз Александър Батенберг“ 19.
Центърът  за кариерно  ориентиране – Стара Загора  работи от 1 октомври 2012 г.  Той е създаден по Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран по ОП“Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския  социален  фонд. Центърът  е част от мрежата на 28 –те центъра в цялата страна. Проектът има за цел да създаде съответствие между националната ни и европейската политика в областта на  кариерното  ориентиране  и ученето през целия живот, да създаде методически  ресурс  по кариерно ориентиране.
В Центъра за  кариерно ориентиране работят  7 кариерни  консултанти , сертифицирани по международната програма за обучение на кариерни специалисти  GSDF .  Тяхната задача  е в рамките на Проекта  да  обучат  24 000 ученици от област Стара Загора.
Обученията са насочени към учениците от 1-12 клас и са съобразени с възрастовите им особености. Темите на обученията са разнообразни  и  информацията, която се предоставя, е полезна,  достъпна и интересна.
Центърът за кариерно ориентиране се ангажира с индивидуални консултации, с организиране на форуми по кариерно ориентиране , с професионални ателиета ,  с празници на професиите.
Стремежът на Центъра за кариерно ориентиране е да достигне до всички деца и младежи и им предостави полезна информация за тяхното професионално ориентиране и кариерно  развитие.

Коментари от Фейсбук