В община Мъглиж гласуват в 15 секции на изборите за кмет

0
1296

Разкриват 15 изборни секции за извънредните частични избори за кмет на 28 февруари в Мъглиж. Над 10 000 жители в общинския център и 7-те села имат право на глас.
Предвижда се и избирателна секция № 016, която ще е подвижна, при наличие на необходимия брой избиратели.

Кандидатите за кметския пост ще подават документи за регистрация в ЦИК между 28 януари и 2 февруари.

№   на     секцияНаселено мястоАдрес на място за гласуване
001 * гр.Мъглиж  с.Селце гр.Мъглиж, бул.”Цар Симеон Велики” № 9,  Сграда автоспирка
002 гр.Мъглиж гр.Мъглиж, ул.„Гео Милев” № 10, ОУ „Христо Ботев”
003 гр.Мъглиж гр.Мъглиж, ул.„Гео Милев” № 10, ОУ „Христо Ботев”
004 гр.Мъглиж гр.Мъглиж, ул.„Гео Милев” № 70, ПГСС „Гео Милев”
005 с.Ягода с.Ягода, ул.„Трети март” № 69, ОУ „Христо Ботев”
006 с.Ягода с.Ягода, ул.„Трети март” № 69, ОУ „Христо Ботев”
007 с.Ягода с.Ягода, ул.„Трети март” № 69, ОУ „Христо Ботев”
008 с.Шаново с.Шаново, НЧ „Наука”
009 с.Юлиево с.Юлиево, Клуб на пенсионера
010 * с Борущица  с.Бънзарето  с.Дъбово  с.Държавен  с.Радунци  с.Яворовец с.Дъбово,  ул.„Славянска” № 36Б,  ОУ „Св. Св. Кирил и  Методий”
011* с.Зимница   с.Зимница,  НЧ „Напредък”
012 с.Тулово с.Тулово, ул.„Роза” № 40, ОУ „Христо Смирненски”
013 с.Тулово с.Тулово, ул.„Роза” № 40, ОУ „Христо Смирненски”
014 * с.Ветрен  с.Сливито с.Ветрен, ул.„Стара планина” № 1,  ОУ „Св. Св. Кирил и  Методий”
015 с.Ветрен с.Ветрен, ул.„Стара планина” № 1,  ОУ „Св. Св. Кирил и  Методий”
Коментари от Фейсбук