В Мъглиж набират преброители и контрольори

0
1226

Община Мъглиж започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 година преброяване на населението и жилищния фонд. В срок до 30 октомври 2020 година кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Общината. 36 преброители и 10 контрольори ще бъдат заети в предстоящите дейности. Сред изискванията към кандидатите е да имат поне средно образование и да са пълнолетни. Владеенето на езици е препоръчително при посещение за местата, в които има наличие на турски, ромски или друг етнос, се посочва в изискванията. Какво още е необходимо при избор на преброители и контрольори за община Мъглиж, вижте тук:

https://maglizh.com/posts/2385/VAZhNO-SAOBSchENIE.html

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация. Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Коментари от Фейсбук