В Казанлък ще се работи по проект за изграждане и ремонтиране на центрове за психично болни и възрастни хора

0
6

Близо 41,4 млн. лв. ще бъдат инвестирани в изграждането на центрове за социални услуги на лица с увреждания и възрастни хора.

Средствата са предвидени по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, проект на насоки за кандидатстване по която бяха публикувани за обсъждане днес, съобщи МРРБ.

Предвижда се процедурата по директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ да стартира през март.

В 29 общини ще бъдат изградени или ремонтирани, обзаведени и оборудвани 6 дневни центъра за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства и ще бъдат изградени или ремонтирани 68 центъра за грижа за хора с увреждания и възрастни хора, които ще бъдат в полза на лица с психични разстройства, лица с умствена изостаналост, лица с различни форми на деменция и възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Общините, в които ще се работи по проекта са: Варна, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Димитровград, Дряново, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Малко Търново, Нови пазар, Перник, Пловдив, Русе, Свищов, Своге, Силистра, Сливен, Смолян, София, Струмяни,Тополовград, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

Проектът на Насоки за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на МРРБ, както и на официалната страница на ОПРР 2014-2020 – www.bgregio.eu в подменю „Актуални процедури“ на меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, а предложения по него може да се изпращат до 13 март.

Автор: Десант

Коментари от Фейсбук