Втори транш на помощите за бедни

0
333

Раздаването на хранителни продукти от втория транш на програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на ЕС“ започва от 2 декември 2013 г. /понеделник/. Това съобщиха от пресцентъра на БЧК. Раздаването ще се осъществи поетапно по график и ще продължи до 15 януари 2014 г.
За Община Казанлък е предвидено това да стане в дните от 3 до 20 декември, а за селата от 3 до 18-ти. В град Мъглиж раздаването на храните ще започне от 16-ти декември, а за селата от 6-ти.
В Община Павел баня  датите са 12 – 21 декември.
През втория транш на програмата в 339 раздавателни пункта на БЧК ще бъдат предоставени 8 921 004 кг хранителни продукти на 332 227 уязвими български граждани, включени в програмата. Всеки един от тях ще получи срещу подпис и документ за самоличност общо 20,400 кг от 9 вида хранителни продукта: ориз – 2 кг; захар – 5 кг; олио – 5 л; зрял фасул – 1 кг; леща – 2 кг; пчелен мед – 2,5 кг; конфитюр – 1 кг; вафли – 0,900 кг и картофено пюре – 1 кг.
Предоставянето на продуктите ще се извърши от над 5 500 щатни служители и доброволци на Българския Червен кръст. След приключване на програмата нераздадените хранителни продукти ще бъдат предоставени по списък, одобрен от ДФ „Земеделие“, на социални и психиатрични заведения в цялата страна.
Списъците на правоимащите лица са изготвени от Агенцията за социално подпомагане и в тях са включени хора, попадащи в следните категории:
– лица, получавали целеви помощи за отопление от държавата за сезон 2012/2013 г.;
– лица, на които е отказано отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2012/2013 г. и чийто доход не надвишава официално определената линия на бедност за 2012 г.;
– неосигурени майки (осиновителки), получавали през предходната календарна година месечни помощи за отглеждане на дете до една година по реда на чл.8 ал.1 от Закона за семейните помощи за деца;
-лица, получавали през предходната календарна година месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания, по реда на чл. 8 д от Закона за семейните помощи за деца;
– семейства, получили през предходната календарна година еднократна целева помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10 а от Закона за семейните помощи за деца;
– лица, полагащи грижи за хора с увреждания, участвали през предходната календарна година в дейност „Личен асистент“ по Националната програма „Асистенти за хора с увреждания“;
– лица, подпомогнати през предходната календарна година с еднократна помощ, съгласно чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
– ветерани от войните по смисъла на Закона за ветераните от войните, чийто доход не надвишава официално определената линия на бедност за 2012 г.

Информация за графика може да се получи в съответната областна организация на БЧК и на интернет страниците на БЧК / www.redcross.bg./, на ДФ „Земеделие“ и на Агенцията за социално подпомагане.

Коментари от Фейсбук