Водата спира днес в Николаево и Ръжена

0
205
02.03.2020г. (Понеделник)
08:00/14:00гр. Николаево – поради авария Ø 80 АЦ – без вода част от нас. място;
10:30/15:00с. Ръжена–поради авария Ø 60 АЦ на ул. 9 май – без вода нас. място ;
Коментари от Фейсбук