ВиК авария в с.Енина

14:00 – 19:00   с. Енина – поради отстраняване на авария Ø 200 ЕТ – без вода северозападната част от населеното място;