ВиК авария в Копринка

11:00 – 15:00  с. Копринка – поради отстраняване на авария – без вода част от населеното място;