ВиК аварии

0
306

04:00 – 14:00   с. Г. Черковище – поради авария Ø 80 ЕТ – без вода част от населеното място;

11:00 – 15:00  с. Шаново – без вода, поради авария;

Коментари от Фейсбук