ВиК аварии на 26.03.2020

0
208

08:00 – 14:00  с. Габарево – поради отстраняване на авария Ø 80 АЦ – без вода част от нас. място;

10:30 – 17:00  с. Копринка – без вода поради две аварии;

14:00 – 20:00  с. Тъжа – поради авария на помпена станция „Тъжа” е възможно да има смущения във водоподаването към селото;

Коментари от Фейсбук