Вижте речта на царя, произнесена на вр.Шипка през 1934 г.

0
3

В архивите си Медийна група „Вис виталис“ разполага с текста на речта на цар Борис III при освещаването на Паметника на свободата на връх Шипка през 1934 г.

Тя бе публикувана преди 10 години в издание на Главно управление на архивите при Министерски съвет.

re4 ns carq 1934

Коментари от Фейсбук