Видео от изпускането на яз. „Копринка“

0
51024
Парламентарни избори 2021#

Около 15 мин. продължи контролираното изпускане на язовир Копринка. То бе осъществено от дясната клапа под язовирната стена и бе наблюдавано от експерти от предприятие „Язовири и каскади“ към НЕК ЕАД. Изпуснатото количество от 30 000 кубични метра вода се вля в коритото на река „Тунджа“. В момента нивото на язовира е на 80% от неговия пълен обем.

реклама