Ваксинацията тръгва и по селата

0
1723
Парламентарни избори 2021#

В казанлъшките села вече изготвят списъци с желаещи за поставяне на ваксина против Covid-19. Така например, кметският наместник на с. Голямо Дряново Петьо Апостолов известява жителите на селището за предприетите действия. Всички желаещи да се ваксинират доброволно и безплатно, трябва да го направят в срок до 12 март, като заявят своето желание в кметството, за да бъдат добавени в списъка с чакащи.
Това е разпоредено от зам.-кмета на Община Казанлък Ахмед Мехмед до кметовете на Горно Черковище, Долно Изворово и Ясеново, и кметските наместници на Горно Изворово, Голямо Дряново и Средногорово. Ваксинирането е предвидено да стане в кабинета в ДКЦ Поликлиника в Казанлък или на място по селата, ако желаещите за ваксината са повече на брой. Ясни указания от РЗИ – Стара Загора относно този етап от ваксинацията няма. Община Казанлък също не е публикувала подробности за предстоящите дейности.