Важни срокове при гласуването за местните избори

0
5

Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, трябва да подадат писмено заявление, придружено с копие на документ от ТЕЛК/НЕЛК, но не по късно от 12 октомври 2019 г., напомнят ни от ОИК – Казанлък.

12 октомври е краен срок и за подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат писмено да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес, не по-късно от 12 октомври 2019 г.

До 19 октомври пък могат да бъдат отстранявани непълноти и грешки в избирателните списъци, извършва се след подаване на писмено заявление.

Заявленията за гр. Казанлък се подават в дирекция ГРАО, бул. „Ал. Батенберг“ 4, а за населените места – в кметствата.

Гражданите могат да проверят своите данни в избирателните списъци, където са обявени или на интернет страницата на община Казанлък www.kazanlak.bg, рубрика „Избори за общински съветници и кметове 2019”, както и да се информират за номера на избирателната си секция и място на гласуване.

86 са избирателните секции, в които ще гласуваме на изборите за кмет на Община Казанлък, общински съветници и кметове на населени места на 27 октомври. С 087 вероятно ще бъде разкрита още една – в МБАЛ „Д-р Стамболски“ Казанлък, не по-късно от 48 часа преди изборния ден, при наличие на не по-малко от 10 избиратели. Избирателите с трайни увреждания ще гласуват с подвижна избирателна кутия 088.


Коментари от Фейсбук