Важни срокове за парламентарните избори на 11 юли

0
652
Парламентарни избори 2021#

ВАЖНИ КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 г.

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 г.(по чл.36, ал.1 от Изборния кодекс) – Приложение № 12-НС
Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден до кмета на общината/кметството или кметския наместник по настоящ адрес на избирателя в срок до 26.06.2021 год. ( вкл.);

2. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 год. .(по чл.37, ал.1 и 2 от Изборния кодекс) – Приложение № 14-НС
Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден до кмета на общината/кметството или кметския наместник от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват в подвижна избирателна кутия в срок до 26.06.2021 год.( вкл.);


3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 год. (по чл.34, ал.1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс) – Приложение № 18-НС. Кандидатите за народни представители, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до Общинската администрация по постоянния им адрес в срок до 26.06.2021 год.(вкл);

4. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 год. (по чл.43, ал.1, изр.1 от Изборния кодекс) – Приложение № 8-НС
Всеки избирател може да изиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината/кметството или кметския наместник.Заявленията се подават не по-късно от 7 дни преди изборния ден в срок до 03.07.2021 год.( вкл.)

реклама