Важни срокове за изборите на 28.02.2021г. в община Мъглиж

0
722

ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ НА 28.02.2021 Г.

  1. 13.02.2021 Г. ( СЪБОТА), В 17:00 ЧАСА Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС;
  2. 13.02.2021 г ( СЪБОТА), 17:00 ЧАСА Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ. В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН/личен номер, постоянният адрес /адрес на пребиваване или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК, и се прилага копие от документ на ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното състояние;
  3. 20.02.2021 г ( СЪБОТА), 17:00 ЧАСА Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК;
  4. 20.02.2021 г ( СЪБОТА), 17:00 ЧАСА Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ ( ПРИ УСЛОВИЕ , ЧЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ИМА НАЗНАЧЕНА ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ);
Коментари от Фейсбук