Бюджетът и Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2018г. са приети от Общински съвет – Казанлък

0
2

Днес Общински съвет – Казанлък гласува на второ четене Бюджета и Инвестиционната програма на Общината за 2018г. По думите на Кмета Галина Стоянова Община Казанлък ще работи по „балансиран, социален, справедлив и реален за изпълнение Бюджет 2018“.

Сред гласуваните промени със социална насоченост е създаването на програма с финансова рамка от 15 000лв. за превенция на вандализма сред младите хора „Екопатрул“.  Новата инициатива цели да привлича млади момичета и момчета към опазването на общинската собственост и нейното стопанисване, за да бъдат възпитавани подрастващите в отговорно отношение към обектите, за които се грижи Община Казанлък.

Общинската програмата „Ин витро“ продължава с финансиране от 15 000лв. за двойки с репродуктивни проблеми, които не попадат в критериите за държавно финансиране.

Бюджетът за 2018 е в рамките на 50 486 591лв. Увеличението от предходния бюджет е с над 3,5 милиона лева, бюджетът през 2017г. е бил в рамките на 47 000 000лв. Увеличението е преди всичко в частта на държавните делегирани дейности. Местните приходи в размер на 15 541 089лв. остават на нивото от 2017г., като приходът от продажби е намален с 982 520лв., защото няма да се променят местните данъци и такси и приходната част на бюджета остава в тази рамка.

През 2018г. започват реалните дейности по ключовия проект „Интегриран градски транспорт на град Казанлък – Етап 1“ по ОПРР 2014 – 2020 в размер на 3 690 050,96лв. Ще бъде ремонтиран бул.“Розова долина“ от пл.“Севтополис“ до ул.“Бачо Киро“. Предстои закупуване на 7 електробуса за градските линии, рехабилитация на 23 автобусни спирки с модерни информационни табла, сформиране на Център за управление със специализиран софтуеър и джи-пи-ес-

Сред дългосрочните цели за бюджета през 2018г. са: придобиване собствеността на имота в град Несебър с цел бъдещо развитие като място за отдих, рекултиваране на депото за отпадъци на местността „Каракос“, с.Черганово, проектиране на канализация на квартал „Цанко Минков“, под фармацевтичната фабрика. Отчуждителни процедури за обходния път на Казанлък към индустриалната зона също ще са сред главните задачи пред Общинска администрация през 2018г.

Главен приоритет за Община Казанлък през 2018г. ще бъде подобряване на социалното положение на всички общински служители, със заложено 10%-во увеличение на заплатите на абсолютно всички общински звена. 827 хил. лева са предвидени само за повишението на заплатите на работещите във всички общински структури.

Два проекта с дългосрочен ефект за жителите на Казанлък ще получат своето времево финансиране от бюджета – подобряване на градската среда в ж.к.“Изток“ със завършване на реконструкцията и изграждането на четири улици и две междублокови пространства, както и собствено финансиране за изграждане на ново междублоково пространство в района на блоковете от №46 до №60, което остава извън проекта и ще бъде финансирано със средства от Общинския бюджет в размер на 350 000лв.

Друга важна цел е подобряване на образователната инфраструктура, бюджетът отразява завършването на три детски градини в града и пет училища в населените места.

Със средства от общинския бюджет ще бъдат приложени мерки по енергийна ефективност в ДГ №13 “Мечо Пух“, в здравната служба в село Дунавци за ползите на социалното защитено жилище „Оптима“ и в ОУ“Екзарх Антим Първи“. 172 000лв. за прилагане на същите мерки от общински средства са предвидени за Детска ясла №6, в частта на сградата, която остава извън работите по проекта „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. на Европейския съюз.

През 2018г. ще бъде изградено ново кръгово движение на бул. „Княз Александър Батенберг“  с ул. „Чаталджа“., ще бъде извършена реконструкция и на подлеза под ЖП линията.

Капиталовата програма на Община Казанлък, която е в размер на над 5 млн. лв. предвижда ремонти и в културните институти на града – хранилищата в исторически музей „Искра“, разширяване на залата на кино „Лекс“ за Общински театър „Любомир Кабакчиев“, обследване и проект за енергийна ефективност на Народно читалище „Искра – 1860“, външна реконструкция на Общинска библиотека „Искра“.

Подобряването на уличната мрежа също е отразено в Бюджет 2018г., като се запазва принципа на равнопоставеност при разпределението на средствата между Казанлък и другите населени места.

При представянето на планираните инвестиции, разходи и приходи Кметът Галина Стоянова благодари на общинските съветници за подкрепата, коректива и споделена отговорност.

Пресцентър на община Казанлък

Коментари от Фейсбук