„Библиотеките – паметта на нацията“ гостува и в Казанлък до ксрая на юни в ОБ „Искра“

„Библиотеките – паметта на нацията“ под този надслов в библиотека „Искра“ бе открита изложба, организирана от Българската библиотечно – информационна асоциация. Пътуващата изложба бе замислена като част от библиотечната седмица, която бе проведена в национален мащаб през май. Над 100 библиотеки в страната притежават ценни колекции от ръкописи и старопечатни книги, периодични издания, архивни документи, снимки, портрети и пощенски картички. Сред тях са Националната библиотека „Кирил и методий“, Университетската библиотека „ Климент Охридски“, Националният архив и център, библиотеката на БАН, Народната библиотека „Ив. Вазов“ в Пловдив. До тези колоси в библиотечното дело се нарежда и ОБ „Искра“, която участва също участва със свои експонати в изложбата – сбирка от старопечатни книги, възрожденска периодика и ръкописни книги на славянски, гръцки и арабографични. В изложбата са представени копия на старопечатни книги отпечатани преди 1800 години, български възрожденски книги, архивни документи, периодичен печат от личните библиотеки на бележити българи. Изложбата поставя и въпросите за консервация и реставрация на книжното насрледство, както и за дигитализацията като средство за дълготрайно опазване, дообогатяване и популяризиране на книжното наследство в българските библиотеки.

„Библиотеките – паметта на нацията“ е открита във фоайето на втория етаж в библиотека „Иска“, където ще остане до края на месец юни, а след това ще бъде експонирана в Сливен.

 

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram