Без такси в детските ясли и пари за спорта, предлагат БСП-съветниците в Казанлък

0
2

Бюджет 2018 да подкрепи пенсионерите, инвалидите,  слепите, глухите и военноинвалидите

Да се премахнат таксите в детските ясли, предлага Групата съветници на „БСП лява България” в проекта на бюджета на община Казанлък за второ четене. Това ще подпомогне младите семейства, ще има значителен социален ефект и ще се реализират  целите и мерките, заложени в  Общинската стратегия за демографско развитие, категорични са от левицата.

Да бъде завишена сумата на всички клубове на пенсионера,  БЧК и  4-те съюза на инвалидите, на слепите, глухите и на военноинвалидите, сочи внесеното предложение в местния парламент и изпратено до кмета. Средствата от общинския бюджет, предназначени за финансиране на клубовете и съюзите са на равнището от преди няколко години. Допълнителното подпомагане на клубовете на пенсионера, инвалида и др. ще допринесе за по-добрата интеграция на възрастните хора в обществото., така се мотивират от БСП.

Те настояват с 40 хиляди лв. да се увеличи сумата за спортните клубове. „Казанлъшките спортисти имат много поводи за гордост и радост, още повече, че прославиха общината на национални, европейски и световни първенства. Спортните клубове обхващат и възпитават предимно младите хора и ние трябва да инвестираме в тяхното развитие”, убедени са социалистите.

През миналата година общинските съветници от групата на БСП проведоха редица срещи с жители на община Казанлък. Направените от тях предложения, някои от които подкрепени с подписки, социалистите включват като допълнения в

Инвестиционната програма за 2018г. на общината – Приложение 13 на проекта за бюджет:

– ремонт на „плувен басейн” в СОУ „Екзарх Антим I”;

-ремонт на „съблекалня на футболен спортен терен” в село Енина;

-ремонт на „санитарен възел на втори етаж в сградата на кметството” в село Енина;

– ремонт на „покрива на здравната служба” в село Черганово;

– дренаж и хидроизолация на основите на ОУ „Свети Климент Охридски” в село Горно Черковище;

– асфалтиране на ул. „Петко Влаев” в град Крън;

– асфалтиране на ул. „Тулово”;

– проектиране и обследване на покрива на НЧ „Звезда 1908”в  село Хаджидимитрово;

– довършване на оградата на православния гробищен парк в село Хаджидимитрово;

– в позиция 41 на Инвестиционната програма да се допълни „по списък, утвърден от ОбС” и плановата стойност да се завиши с 50 000лв. с източници на финансиране от „продажба на ДМА и НДМА” и „СБС”;

– чакълиране на ул. „Средногорска” в село Средногорово;

– проектиране и изграждане на светофарна уредба на кръстовището на ул. „Стара планина” и ул. „Пушкин”;

– изграждане на детска площадка до ул. „24-ти август” в гр.Казанлък.

Общата стойността на направените предложения е 463 000лв. Социалистите посочват във внесеното предложение и източника на финансиране на обектите със съответното разкриване на резерви в приходната част на бюджета на Община Казанлък за 2018г.

За повече информация или коментар – Пламен Караджов, ръководител на Групата съветници „БСП лява България“ в Казанлък,  тел. 0898 63 21 61

Областен съвет на БСП – Стара Загора

Коментари от Фейсбук