Без вода

0
255
От 9 до 17-сет часа в гр. Мъглиж няма да има вода – поради подмяна на водопровод – нарушено водоподаване на юг от централната част. Подробности,
относно авариите:
http://avarii.wik-stz.com/2015/08/06/%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%bb%d1%8a%d0%ba/
Коментари от Фейсбук