Без вода

0
308

06:30 – 14:00   с. Ягода – поради авария Ø 150 АЦ  – без вода част от населеното място;

09:00 – 17:00  с. Турия – поради подмяна на водопровод – без вода част от населеното място;

09:00 – 16:00  с. Паничерево – поради авария на ул. Септемврийци – без вода част от Ниска зона;

Коментари от Фейсбук