Без вода днес ще са много райони в Казанлък

0
34
Парламентарни избори 2021#
20.05.2019г. (Понеделник)
07:00/17:00 гр.Казанлък – поради авария – без вода района около „Кремона”, „Индустр.зона”, „Ник Дим”, „Кауфланд”;
09:00/19:00 гр. Шипка – без вода част от населеното място поради реконструкция на водопровод;
09:00/12:00 гр. Мъглиж – поради авария на СВО – без вода част от населеното място;
09:00/17:00 гр. Павел баня – поради подмяна на водопровод – без вода част от населеното място;
10:00/15:00 с. Осетеново– поради авария Ø 80 АЦ – без вода част от населеното място;
реклама